Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Nội dung chi tiết và hướng dẫn tham gia Chương trình VP02

Đưa dịch vụ pháp lý chất lượng tới cộng đồng

Thông tin hỏi đáp về chương trình xin Quý đơn vị liên hệ:

Mr. Nguyễn Minh Phương

Email: lienhe@vietlawnetwork.com

Điện thoại: 0914 6612168

Phần I – Đăng ký tham gia chương trình

Quý đơn vị tải Bản đăng ký tham gia, điền đầy đủ thông tin và gửi kèm các thông tin liên quan tới địa chỉ thư điện tử: lienhe@vietlawnetwork.com

Phần II – Nội dung và hướng dẫn chi tiết tham gia các hoạt động

1. Hỏi đáp pháp luật:

1.1 Nội dung hoạt động:

  Tổ chức hành nghề luật sư tham gia chuyên mục Hỏi đáp trên toàn bộ các kênh thông tin thuộc Vietlaw Network. Hoạt động này nhắm tới 2 mục tiêu chính là:

  - Nâng cao nhận thức về pháp luật của cộng đồng.

  - Truyền thông quảng bá, phát triển kênh khai thác khách hàng cho các tổ chức hành nghề luật sư.

  1.2 Hướng dẫn tham gia:

   Bước 1: Quý đơn vị khảo sát các kênh thông tin pháp luật thuộc Vietlaw Network và chuyên mục Hỏi đáp trên từng kênh. Danh sách kênh thông tin Quý đơn vị tham khảo tại địa chỉ: Vietlaw Network

   Bước 2: Quý đơn vị biên soạn nội dung hỏi đáp pháp luật phù hợp để phát hành lên các kênh theo mẫu dưới đây (Mẫu nội dung đã phát hành)

   Hỏi bởi: Họ và tên người hỏi (có thể để trống)

   Nội dung hỏi: .....................................................................

   Trả lời bởi: Tên Văn phòng luật sư, Công ty luật

   Nội dung trả lời: ................................................................

   Bước 3: Quý đơn vị gửi nội dung hỏi đáp hoàn chỉnh tới Vietlaw Network theo quy cách như sau:

   Email gửi (From): ....... (địa chỉ email Quý đơn vị đăng ký với Vietlaw Network)

   Email nhận (To): lienhe@vietlawnetwork.com

   Tiêu đề (Subject): Tham gia chuyên mục Hỏi đáp trên ............ (tên kênh thông tin, ví dụ boluatdansu.com)

   Nội dung email:

   Nội dung hỏi đáp: ….......................................................

   Bước 4: Vietlaw Network tiếp nhận và xử lý dữ liệu, phát hành nội dung lên kênh thông tin tương ứng và gửi thông báo kết quả tới Quý đơn vị.

   2. Giới thiệu thông tin, dịch vụ pháp lý:

   2.1 Nội dung hoạt động:

    Vietlaw Network giới thiệu thông tin, dịch vụ pháp lý của Quý đơn vị trên các kênh thông tin thuộc Vietlaw Network. Hoạt động này nhắm tới 2 mục tiêu chính là:

    - Hỗ trợ cộng đồng tiếp cận các tổ chức hành nghề luật sư có chọn lọc thuận tiện hơn.

    - Truyền thông quảng bá, phát triển kênh khai thác khách hàng cho các tổ chức hành nghề luật sư.

    2.2 Hướng dẫn tham gia:

     Toàn bộ thông tin cần thiết để triển khai hoạt động này đã được cụ thể trong Bản đăng ký. Sau khi tiếp nhận Bản đăng ký của Quý đơn vị, Vietlaw Network sẽ hoàn tất các phần công việc và gửi thông báo kết quả công việc tới Quý đơn vị.

     Mẫu giới thiệu bằng tiếng Việt: Công ty Luật hợp danh Luật Việt

     Mẫu giới thiệu bằng tiếng Anh: S & B Law Firm

     3. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu dịch vụ pháp lý:

     3.1 Nội dung hoạt động:

      Vietlaw Network sẽ gửi yêu cầu dịch vụ pháp lý của khách truy cập các kênh thông tin thuộc Vietlaw Network tới các tổ chức hành nghề luật sư tham gia chương trình. Hoạt động này nhắm tới 2 mục tiêu chính là:

      - Hỗ trợ cộng đồng tiếp cận các tổ chức hành nghề luật sư có chọn lọc thuận tiện hơn.

      - Truyền thông quảng bá, phát triển kênh khai thác khách hàng cho các tổ chức hành nghề luật sư.

      3.2 Hướng dẫn tham gia:

       Toàn bộ thông tin cần thiết để triển khai hoạt động này đã được cụ thể trong Bản đăng ký. Vietlaw Network sẽ chuyển tiếp các yêu cầu dịch vụ pháp lý của khách tới địa chỉ thư điện tử của các tổ chức hành nghề luật sư đã đăng ký với Vietlaw Network.

       Cùng chuyên mục