Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Giáo trình Pháp luật kinh tế

Giáo trình Pháp luật kinh tế

Tác giả: Ths. Ngô Văn Tăng Phước

Nhà xuất bản: Thống kê,

Năm xuất bản: 2006

Giới thiệu nội dung

Chương I: Hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế và những quy định chung về doanh nghiệp

Bài 1: Hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế

Bài 2: Những quy định chung về doanh nghiệp

Chương II: Các loại hình doanh nghiệp

Bài 3: Công ty

Bài 4: Doanh nghiệp tư nhân

Bài 5: Doanh nghiệp Nhà Nước

Bài 6: Hợp tác xã

Chương III: Hợp đồng trong kinh doanh thương mại

Bài 7: Hợp đồng trong kinh doanh thương mại

Chương IV: Phá sản doanh nghiệp

Bài 8: Phá sản doanh nghiệp

Chương V: Giải quyết tranh chấp kinh tế

Bài 9: Gải quyết tranh chấp kinh tế