Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế

Giáo trình Luật Thương mại Quốc tếTác giả: Trần Thị Hòa Bình. Trần Văn Nam

Nhà xuất bản: Lao động Xã hội

Năm xuất bản: 2006

Giới thiệu nội dung

Chương 1: Tổng quan về luật thương mại quốc tế

1/ Thương mại quốc tế

2/ Luật thương mại quốc tế

3/ Các chế định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh tế đối ngoại và ngoại thương của Việt Nam

4/ Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học

Chương 2: Các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế

1/ Khái niệm và phân loại các thiết chế điều chế hoạt động thương mại quốc tế

2/ Các thiết chế thương mại toàn cầu

3/ Các thiết chế thương mại khu vực

4/ Các thiết chế thương mại chuyên ngành

Chương 3: Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

1/ Khái niệm và luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

2/ Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của Công ước Viên (1980)

3/ Các điều kiện giao hàng incoterms trong mua bán hàng hóa quốc tế

4/ Hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo quy định của Luật thương mại Việt Nam

Chương 4: Chế độ pháp lý về chuyên chở hàng hóa quốc tế

1/ Khái niệm chung về hợp đồng chuyên chở hàng hóa

2/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển

3/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không

4/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ quốc tế

5/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt

6/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức quốc tế

Chương 5: Chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế

1/ Khái niệm chung về bảo hiểm

2/ Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Chương 6: Pháp luật về thanh toán trong thương mại quốc tế

1/ Các phương tiện thanh toán thông dụng trong thương mại quốc tế

2/ Các phương thức thanh toán quốc tế

Chương 7: Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế

1/ Tranh chấp trong thương mại quốc tế và khái quát về các phương thức giải quyết tranh chấp

2/ Thương lượng trực tiếp giữa các bên tranh chấp

3/ Hòa giải các tranh chấp thương mại quốc tế

4/ Giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài

5/ Giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế tại tòa án

Chương 8: Quy chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại trong khối ASEAN

1/ Khái quát về ASEAN và sự hợp tác kinh tế của ASEAN

2/ Các cơ chế hợp tác kinh tế của ASEAN

3/ Giải quyết tranh chấp giữa các nước ASEAN

4/ Giải quyết tranh chấp về thương mại trong khu vực ASEAN.