Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế

Giáo trình Luật Thương mại Quốc tếTác giả: Trần Thị Hòa Bình. Trần Văn Nam

Nhà xuất bản: Lao động Xã hội

Năm xuất bản: 2006

Giới thiệu nội dung

Chương 1: Tổng quan về luật thương mại quốc tế

1/ Thương mại quốc tế

2/ Luật thương mại quốc tế

3/ Các chế định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh tế đối ngoại và ngoại thương của Việt Nam

4/ Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học

Chương 2: Các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế

1/ Khái niệm và phân loại các thiết chế điều chế hoạt động thương mại quốc tế

2/ Các thiết chế thương mại toàn cầu

3/ Các thiết chế thương mại khu vực

4/ Các thiết chế thương mại chuyên ngành

Chương 3: Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

1/ Khái niệm và luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

2/ Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của Công ước Viên (1980)

3/ Các điều kiện giao hàng incoterms trong mua bán hàng hóa quốc tế

4/ Hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo quy định của Luật thương mại Việt Nam

Chương 4: Chế độ pháp lý về chuyên chở hàng hóa quốc tế

1/ Khái niệm chung về hợp đồng chuyên chở hàng hóa

2/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển

3/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không

4/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ quốc tế

5/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt

6/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức quốc tế

Chương 5: Chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế

1/ Khái niệm chung về bảo hiểm

2/ Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Chương 6: Pháp luật về thanh toán trong thương mại quốc tế

1/ Các phương tiện thanh toán thông dụng trong thương mại quốc tế

2/ Các phương thức thanh toán quốc tế

Chương 7: Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế

1/ Tranh chấp trong thương mại quốc tế và khái quát về các phương thức giải quyết tranh chấp

2/ Thương lượng trực tiếp giữa các bên tranh chấp

3/ Hòa giải các tranh chấp thương mại quốc tế

4/ Giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài

5/ Giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế tại tòa án

Chương 8: Quy chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại trong khối ASEAN

1/ Khái quát về ASEAN và sự hợp tác kinh tế của ASEAN

2/ Các cơ chế hợp tác kinh tế của ASEAN

3/ Giải quyết tranh chấp giữa các nước ASEAN

4/ Giải quyết tranh chấp về thương mại trong khu vực ASEAN.