Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Giáo trình Luật Môi trường

Giáo trình Luật Môi trường

Tác giả: PGS. TS. Lê Hồng Hạnh, TS. Vũ Thu Hạnh

Nhà xuất bản: Công an nhân dân

Năm xuất bản: 2006

Giới thiệu nội dung

Chương 1: Khái niệm luật môi trường

Chương 2: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường

Chương 3: Pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học

Chương 4: Đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược

Chương 5: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí

Chương 6: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước

Chương 7: Pháp luật về kiểm soát suy thoái đất

Chương 8: Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng

Chương 9: Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thủy sinh

Chương 10: Pháp luật về kiểm soát nguồn gen

Chương 11: Pháp luật về bảo tồn di sản

Chương 12: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường

Chương 13: Giải quyết tranh chấp môi trường

Chương 14: Thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam

Chương 15: Thực thi các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.