Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Giáo trình Luật Môi trường

Giáo trình Luật Môi trường

Tác giả: PGS. TS. Lê Hồng Hạnh, TS. Vũ Thu Hạnh

Nhà xuất bản: Công an nhân dân

Năm xuất bản: 2006

Giới thiệu nội dung

Chương 1: Khái niệm luật môi trường

Chương 2: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường

Chương 3: Pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học

Chương 4: Đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược

Chương 5: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí

Chương 6: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước

Chương 7: Pháp luật về kiểm soát suy thoái đất

Chương 8: Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng

Chương 9: Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thủy sinh

Chương 10: Pháp luật về kiểm soát nguồn gen

Chương 11: Pháp luật về bảo tồn di sản

Chương 12: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường

Chương 13: Giải quyết tranh chấp môi trường

Chương 14: Thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam

Chương 15: Thực thi các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.