Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam

Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam

Tác giả: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2001

Giới thiệu nội dung

Trong những nǎm qua, cùng với sự chuyển đổi nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam, pháp luật kinh tế đã thay đổi cơ bản.

Để phục vụ yêu cầu của người học và bạn đọc quan tâm, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Giáo trình luật kinh tế Việt Nam"

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận của luật kinh tế

Chương 2: Chủ thể kinh doanh

Chương 3: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước

Chương 4: Pháp luật về hợp tác xã

Chương 5: Pháp luật về Công ty

Chương 6: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể

Chương 7: Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chương 8: Pháp luật về hợp đồng kinh tế

Chương 9: Giải quyết trang chấp kinh tế

Chương 10: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp...