Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Cửu Việt

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2001

Giới thiệu nội dung

Cuốn Giáo trình Luật hành chính Việt Nam này đã được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1992. Đến nay, giáo trình đã được sửa chữa, bổ sung , tái bản nhiều lần nhằm cập nhật những kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn mới.

Lần tái bản này có bổ sung các chương mới về Trách nhiệm kỷ luật, Trách nhiệm vật chất, viết lại chương về Công chức nhà nước và có những sửa đổi cần thiết vào các chương về Tòa án hành chính, về Khiếu nại, tố cáo, Thanh tra và một số chương khác trên cơ sở những quan điểm mới và văn bản pháp luật mới ban hành cho đến hết năm 1998, đầu năm 1999.

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam là tài liệu học tập cho sinh viên đại học, và là tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, cán bộ làm công tác thực tiễn. Xin trân trọng giới thiệu cuốn giáo trình Luật hành chính Việt Nam cùng bạn đọc.