Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội

Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
www.paradisecruise.com
Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
www.ccentralhotels.com
Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
www.tinhhoabacbo.com

Cùng chuyên mục

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ:Số 108 Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:055.3822714
Fax:055.3825447
Website:stp.quangngai.gov.vn

Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

1. Lãnh đạo Sở:

Giám đốc: Bùi Thị Lệ Thủy

Điện thoại: 055 822774

Di động: 0948487979

Mail: btlthuy-stp@quangngai.gov.vn

Phó giám đốc: Đồng Thị Hữu

Điện thoại: 055 822800

Di động: 0913.407.636

Mail: dthuu-stp@quangngai.gov.vn

Phó giám đốc: Phạm Minh Hòa

Điện thoại: 055 815477

Di động: 0913.470.862

Mail: pmhoa-stp@quangngai.gov.vn

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Văn phòng

Chánh văn phòng : Phùng Văn Vũ

Điện thoại: 055.3822714

Di động: 0914.018.507

+ Phòng Hành chính tư pháp

Điện thoại: 055.3821604

Trưởng phòng: Võ Văn Thảo

Di động: 0913.400.218

Phó trưởng phòng: Võ Văn Thoại

Di động: 0914.167.424

+ Phòng Văn bản pháp quy

Điện thoại: 055.3821595

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tân

Di động:0905.446.466

+ Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

Điện thoại: 0553.503.917

Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Thắng

Di động:0905.378.998

+ Phòng Bổ trợ tư pháp

Mail: botrotuphap-stp@quangngai.gov.vn

Phó trưởng phòng : Nguyễn Cao Nguyên

Điện thoại: 055 822714

+ Thanh tra Sở

Mail: tiepdan.stp@quangngai.gov.vn

Chánh Thanh tra: Nguyễn Minh Phương

Điện thoại: 055. 210810

3. Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:

+ Phòng Công chứng Nhà nước số 1

Mail: congchung-stp@quangngai.gov.vn

Điện thoại: 055 821597

Trưởng phòng: Nguyễn Thành Long

Di động: 0914.904.999

Mail: ntlong-stp@quangngai.gov.vn

Công chứng viên: Lê Thị Tuyết Hà

Điện thoại: 0914.043.207

Công chứng viên: Nguyễn Trung Tiếp.

Điện thoại: 0914.226.586

+ Trung tâm Trợ giúp Pháp lý

Mail: trogiupphaply-stp@quangngai.gov.vn

Điện thoại: 055 826392

Giám đốc: Trần Thị Cẩm Tú

Di động: 0914.120.404

Mail: ttctu-stp@quangngai.gov.vn

P.Giám đốc: Bùi Phú Vũ

Di động: 0914.101.531

+ Trung tâm Dịch vụ bán Đấu giá Tài sản:

Mail: daugiats-stp@quangngai.gov.vn

Điện thoại: 055 828925

Giám đốc: Võ Tấn Lựu

Di động: 0983.845.777

Mail: vtluu-stp@quangngai.gov.vn

P.Giám đốc: Tạ Thị Hoa Lý

Di động: 0914.101.531

P.Giám đốc: Ngô Văn Hiền

Di động: 0914.101.531

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sponsors
Tin pháp luật


Văn bản pháp luật, Bộ luật, Luật, Nghị định, Thông tư, Hỏi đáp pháp luật. Văn phòng luật sư. Sách, giáo trình, đào tạo chuyên ngành luật. Cơ quan pháp luật Việt Nam