Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội

Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
www.paradisecruise.com
Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
www.ccentralhotels.com
Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
www.tinhhoabacbo.com

Cùng chuyên mục

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ:2 Nguyễn Công Trứ, Thị xã Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại:077.3863561
Fax:077.3878704
Website:tuphap.kiengiang.gov.vn

Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

Ban lãnh đạo:

Giám đốc

Các Phó giám đốc

Tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Hành chính tư pháp

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Phòng Xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật

- Phòng Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Phòng Bổ trợ tư pháp

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Phòng Công chứng số 1

- Phòng Công chứng số 2

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sponsors
Tin pháp luật


Văn bản pháp luật, Bộ luật, Luật, Nghị định, Thông tư, Hỏi đáp pháp luật. Văn phòng luật sư. Sách, giáo trình, đào tạo chuyên ngành luật. Cơ quan pháp luật Việt Nam