Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội

Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội chuyên bao bì carton, giấy kraft
www.giaybaobi.com Seedlink tuyển sinh học đàn piano cho trẻ em tại Hà Nội
www.seedlink.vn Seedlink tuyển sinh học múa cho trẻ em tại Hà Nội
www.seedlink.vn Seedlink tuyển sinh học hát cho trẻ em tại Hà Nội
www.seedlink.vn Phân phối, bán lẻ máy định vị vệ tinh chính hãng
www.maydinhvi.vn Chuyên cung cấp máy bộ đàm cầm tay, máy bộ đàm trạm
www.bodamvietnam.vn Đại lý phân phối ủy quyền ống nhòm chính hãng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán lẻ máy bộ đàm
www.tinduc.vn Tín Đức chuyên cung cấp máy định vị vệ tinh
www.tinduc.vn Tín Đức - Cung cấp ống nhòm chính hãng từ 2002
www.tinduc.vn

Cùng chuyên mục

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ:2 Nguyễn Công Trứ, Thị xã Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại:077.3863561
Fax:077.3878704
Website:tuphap.kiengiang.gov.vn

Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

Ban lãnh đạo:

Giám đốc

Các Phó giám đốc

Tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Hành chính tư pháp

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Phòng Xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật

- Phòng Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Phòng Bổ trợ tư pháp

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Phòng Công chứng số 1

- Phòng Công chứng số 2

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sponsors
Tin pháp luật


Văn bản pháp luật, Bộ luật, Luật, Nghị định, Thông tư, Hỏi đáp pháp luật. Văn phòng luật sư. Sách, giáo trình, đào tạo chuyên ngành luật. Cơ quan pháp luật Việt Nam